הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - ד"ר משה בלידשטיין
top
תפקיד:
סגל בכיר
כתובת:
שעות קבלה: קומה : 13 חדר : 1312- בניין אשכול
טלפון:
04-8249
נייד:
פנימי:
תחומי מחקר:

-