הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - פרופ' עוזי אלידע
top
תפקיד:
סגל בכיר
כתובת:
שעות קבלה:יום שני 15-16 קומה : 8 חדר : 8034 - בניין רבין
דואל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון:
04-8249599
נייד:
פנימי:3599
תחומי מחקר:

תחום עניין :היסטוריה של המהפיכה הצרפתית; התפתחות עיתונות ההמון האירופית מאות 18-20; התפתחות עיתונות ההמון הישראלית מאות 19-20; תולדות היסטוריוגרפיה הצרפתית במאה ה-20