הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - פרופ' שטפן איריש
top
תפקיד:
סגל בכיר
טלפון:
04-8248116
נייד:
פנימי:8116