הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - פרופ' ערן שלו
top
תפקיד:
סגל בכיר - ראש החוג
כתובת:
שעות קבלה: קומה : 12 חדר : 1207 - בניין אשכול
דואל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון:
04-8240036
נייד:
פנימי:2036
תחומי מחקר:

תחום עניין : היסטוריה אמריקאית מגילוי העולם החדש עד מלחמת האזרחים; היסטוריה אינטלקטואלית
eranshalev.wordpress.com