הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - סגל אקדמי בכיר
top

סגל אקדמי

פרופ' ערן שלו סגל בכיר 04-8240036 פנימי:2036
ד"ר נירה פנסר סגל בכיר 04-8240036 פנימי:2036
פרופ' עוזי אלידע סגל בכיר 04-8249599 פנימי:3599
ד"ר אורי אמיתי סגל בכיר 04-8249481 פנימי:3481
ד"ר אלי קוק סגל בכיר 04-8240915 פנימי:2915
פרופ' אריה כוכבי סגל בכיר 04-8240355 פנימי:2355
פרופ' עמוס מגד סגל בכיר 04-8249487 פנימי:3487
פרופ' יוסי ציגלר סגל בכיר 04-8240673 פנימי:2673
פרופ' רון רובין סגל בכיר 04-8240906 פנימי:2906
ד"ר צור שלו סגל בכיר 04-8240919 פנימי:2919
פרופ' שטפן איריש סגל בכיר 04-8248116 פנימי:8116
ד"ר משה בלידשטיין סגל בכיר 04-8240130 פנימי: 2130